Размер:
AAA
Цвет: C  CC
Изображения Вкл.Выкл.

Қамқоршылық кеңесі

«Ақтөбе облысының білім басқармасы

 Алға ауданының білім бөлімі» ММ

басшысының м.а. Ж.Утепбергеноваға/.

 

И.о. руководителя ГУ «Управление образования

Актюбинской области отдела образования

 Алгинского района» Утепбергеновой Ж

 

_______________________________________

Т. А. Ә. (болған жағдайда) толық/

Ф. И. О. (при наличии) полностью

 

_____________________________________________

(елді-мекен, қала атауы, үй және пәтер нөмері/

наименование населенного пункта, город, улица и дом)

мекенжайында тұратын / проживающего по адресу

 

______________________________________________

Ұялы телефон / мобильный телефон

 

 

 

ӨТІНІШ / ЗАЯВЛЕНИЕ

 

Мені ________________________________________________________

(білім беру ұйымының атауы)

 

Қамқоршылық кеңесі мүшесіне қабылдауыңызды өтінемін . / Прошу принять меня в члены Попесительского Совета

 

__________________________________________________________________

(наименование организаций образования)

 

 

 

 

 

_______________ Мерзімі/ дата

 

_______________ Қолы / подпись

                                                                  ХАБАРЛАНДЫРУ!!!

 

Ақтөбе облысының білім басқармасы Алға ауданының білім бөлімі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 27 шілдедегі №355 бұйрығымен бекітілген «Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оның сайлау тәртібінің үлгілік қағидалары» (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 2 сәуірдегі № 123 бұйрығымен өзгеріс енгізілген) негізінде  Алға ауданының білім беру ұйымдарының Қамқоршылық кеңес құрамының мүшелігіне ұсыныстардың қабылданатындығын хабарлайды.

Отдел образования Алгинского района управления образования Актюбинской области на основании «типовых правил организации работы попечительского совета в организациях образования и порядка его избрания», утвержденных приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года №355 (с изменениями, внесенными приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 2 апреля 2018 года № 123) объявляет о приеме предложений в члены Попечительского совета организации образования Алгинского района.

Өтініштер askar.kaliev.69@mail.ru электронды поштасына 2021 жылдың 19-наурызына дейін қабылданады.

Заявления принимаются на электронную почту askar.kaliev.69@mail.ru  до 19 марта 2021 года

Байланыс телефоны: 8 (71337) 4-40-61; 87054763669

Ескерту: өтініш үлгісі қосымша жалғанады.

Контактные телефоны: 8 (71337) 4-40-61; 87054763669

Примечание: Образец заявление прилагается